Storebadge brukervilkår

Vær oppmerksom på - Vilkår for publisering på Storebadge.com gjelder ikke innhold som opprinnelig ble publisert på eksterne plattformer / nettsteder.

De følgende vilkårene og betingelsene (heretter brukervilkår) gjelder besøkende av dette nettstedet som andvender Storebadge-tjenesten. Ved å anvende denne tjenesten aksepterer brukeren disse vilkår. Anvendelsen defineres som bruken av funksjoner på dette nettsted, som f.eks. å legge ut sin tilbakemelding.

1. Tilbakemelding

1.1 Databehandling og oppbevaring

Ved å legge ut en tilbakemelding via Storebadge-tjenesten vil den følgende informasjonen bli behandlet og oppbevart;

  1. Bestillingsreferanse (bestillingsnummer)
  2. Dato og tid for bestillingen
  3. For- og etternavn
  4. E-post adresse
  5. Evaluering (vurderingsverdier)
  6. Innholdet til tilbakemeldingsteksten
  7. IP-nummer brukt ved utlegging av tilbakemeldingen
1.2 Innhold av tilbakemelding

Innholdet av tilbakemeldingen må henvise til et faktisk kjøp fra bedriften som tilbakemeldingen handler om. Brukeren er ansvarlig for alt innhold i tilbakemeldingen. Storebage vil ikke overvåke innholdet i tilbakemeldinger oppgitt av brukere. Annen type innhold er ikke tillatt, inkludert men ikke begrenset til politiske synspunkter og / eller religiøse overbevisninger, markedsføring av produkter eller tjenester som ikke er relatert til tilbakemeldingen. En gjennomgang kan ikke inneholde støtende språk eller banneord.

1.3 Svar på tilbakemelding

Bedrifter kan svare på tilbakemeldinger og svaret vil bli publisert offentlig i nærheten av tilbakemeldingen.

1.4 Blokkerte tilbakemeldinger

Storebadge vil ikke endre eller redigere tilbakemeldinger, men tilbakemeldinger kan imidlertid bli blokkert ved en forespørsel fra bedriften som tilbakemeldingen handler om. I et slikt tilfelle vil Storebadge evaluere om tilbakemeldingen er i brudd med brukervilkårene, og avhengig av evalueringen vil blokkeringen enten bli opprettholdt eller fjernet.

1.5 Misbruk av tjenesten

Storebadge vil utøve tiltak for å forhindre misbruk av tjenesten. Bruken i strid med disse vilkårene eller bruk av tjenesten for å villede eller å forårsake skade til et selskap som bruker Storebadge-systemet og / eller Storebadge-merke eller Storebadge partnere er ansett som misbruk av tjenesten.

2. Brukeridentifikasjon

Alle brukere må oppgi deres komplette navn og e-postadresse for å kunne legge ut tilbakemeldinger på Storebadge-nettstedet.

2a. Identifikasjon gjennom bestillingsinformasjon

Bedrifter som abonnerer på Storebadge-tjenesten forsyner Storebadge med bestillingsdetaljer som er brukt for å sende en invitasjon til en tilbakemelding per e-post. Brukere som mottar en e-post invitasjon trenger ikke oppgi noen ytterligere identifikasjon.

2b. Identifikasjon gjennom Facebook- eller Google-kontoer

Brukere som ønsker å legge ut tilbakemeldinger uten å motta en invitasjon, må oppgi deres identitet enten gjennom en gyldig Facebook- eller Google-konto. Storebadge vil hente navnet og e-postadressen oppgitt om brukeren gir samtykke til å dele informasjonen med Storebadge.

3. Cookies (informasjonskapsler)

Storebadge nettsiden bruker cookies som er nødvendige for å gi funksjonalitet på nettstedet. Både midlertidige og vedvarende cookies brukes.

4. Deling av informasjon

Storebadge-nettstedet tilbyr funksjonalitet ment for å la brukere og besøkende dele informasjonen som publiseres på nettstedet via tredjepartstjenester, f.eks. sosiale nettverk. Storebadge vil også aktivt forfremme tilbakemeldinger publisert på nettstedet ved å gjøre informasjonen tilgjengelig til søkemotorer og andre nettsteder.

5. Dataintegritet

Storebadge vil foreta de nødvendige tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltakene for å sikre trygg lagring og behandling av data innhentet av brukerne via tjenesten.

6. Nyhetsbrev

Ved å publisere en tilbakemelding gjennom tjenesten vil brukeren også registrere seg for å motta Storebadge sine nyhetsbrev. Brukeren kan motta flere nyhetsbrev om brukeren brukte flere e-postadresser da de la ut sine tilbakemeldingene. Om brukeren ønsker å stoppe abonnementet på nyhetsbrevet, finnes det lenker for å gjøre dette i nyhetsbrevet.

7. Oppdateringer eller endringer til brukervilkår

Storebadge forbeholder seg rettigheten til å foreta endringer og/eller oppdatere brukervilkårene uten forvarsel.

Tillit index Norge

3.69 / 5 (+0% since yesterday)